Acte Instalare Centrala Termica

Pentru instalarea unei centrale termice trebuie parcursi urmatorii pasi:


1. Depunerea unei cereri de debransare de la sistemul de incalzire centralizat.

2. Racordarea individuala la instalatia de gaze naturale efectuata de o firma autorizata ANRGN (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale).

3. Obtinerea aprobarii pentru cel de-al doilea foc (extindere centrala) prin depunerea unei cereri la furnizorul de gaze naturale.

4. Achizitionarea unei centrale termice.

5. Montarea centralei efectuata de o firma autorizata ISCIR.

6. Incheierea contractului de executie a instalatiei termice si primirea procesului verbal de receptie a lucrarii precum si a unei copii dupa autorizatia ISCIR de montaj.

7. La finalizarea lucrarii de incalzire se va face punerea in functiune a centralei de catre o firma agreata de producatorul centralei. Lista firmelor se gaseste pe certificatul de garantie primit la achizitionarea centralei.

8. Autorizarea functionarii centralei termice de catre o firma autorizata ISCIR pentru VTP (verificare tehnica periodica) contra cost.

Acte necesare pentru punerea in functiune:

- proiectul de gaz avizat de furnizorul de gaze

- procesul verbal de receptie a lucrarii de incalzire

- copia dupa autorizatia ISCIR de montaj

Acte necesare pentru autorizarea functionarii:

- proiect instalatie termica avizat IT si IS (instalatie termica si instalatie sanitare) de catre un verificator autorizat MLPTL

- factura achizitie centrala termica

- certificat de garantie centrala termica

- manual de utilizare pentru centrala termica in limba romana

- raportul de prima punere in functiune centrala termica (PIF)

- aviz import ISCIR pentru centrala termica

- declaratie de conformitate pentru instalatia de incalzire emis de catre firma montatoare autorizata ISCIR